Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma; bireyin kendini anlaması ve geliştirmesi, farkındalık kazanması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması  için  uzmanlar tarafından verilen profesyonel bir yardım sürecidir. Bireyle psikolojik danışmada nihai amaç bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Terapiler kuramlar çerçevesinde bireyin ihtiyacına göre oluşturulmaktadır. Ruhsal sağlığınız ertelenmeyecek kadar önemlidir ve erken müdahale çocukların ilerde geliştireceği ciddi ruhsal problemlerin önüne geçer. Sorunlarınızı çözmeniz için kişiye özel psikoterapi teknikleri uyguluyoruz. 

Her birey hayatının belli dönemlerinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilir. Yaşadığınız zorluklarla ilgili profesyonel yardım alarak bu sorunlarla sağlıklı bir şekilde baş etmeyi öğrenirsiniz. Yukarıda saydığımız alanlarla ilgili sorun yaşıyorsanız terapi yöntemlerimiz ve problem alanlarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Çocuk ve Ergen Terapisi

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Disleksi (Öğrenme güçlüğü)
 • Oyun Terapisi
 • Okula Uyum Süreci
 • Okul Süreci Problemleri
 • Gelişim Bozuklukları
 • Çocuklarda davranış problemleri uyum/sorunları
 • Kayıp ve Yas süreci (Ölüm, ayrılık vb.)
 • Depresyon
 • Öfke Kontrol bozukluğu
 • Kaygı bozuklukları
 • Sosyal Fobi
 • Sosyal Anksiyete (Kaygı)
 • Yaygın Anksiyete (Kaygı) bozukluğu
 • Panik Atak
 • Obsesif Kompulsif (OKB) bozukluk
 • Kayıp ve Yas süreci (Ölüm, ayrılık vb.)
 • Travma sonrası stres bozukluğu (Cinsel istismar)
 • Mahremiyet Eğitimi
 • Okul öncesi ve okul dönemi problemler

Bireysel Terapi

Yetişkin terapisi için çalışma alanlarımız;

 • Depresyon
 • Aile Danışmanlığı
 • Öfke Kontrol bozukluğu
 • Kaygı bozuklukları
 • Sosyal Fobi
 • Sosyal Anksiyete (kaygı)
 • Yaygın Anksiyete (kaygı) bozukluğu
 • Panik Atak
 • Obsesif Kompülsif (OKB) bozukluk
 • Kayıp ve Yas süreci (Ölüm, ayrılık vb.)
 • Travma sonrası stres bozukluğu

Aile Terapisti (Aile Danışmanlığı) ve Çift Terapisi

Aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim ortamının yaşatılması için yapılan psikolojik bir yardımdır.

Ergenler, engelli aile bireyleri, yaşlı anne/baba ile ilgili sorunlar yaşanması gibi temel ve çok çeşitli nedenlerle aile danışmanlığına başvurulabilir. Temel amacı ailelerin kendilerine yeterli hale gelmesini sağlamak olan terapi süresince ailede bozukluk ya da sıkıntı yaratan ilişkilerin düzeltilmesi amaçlanmakla birlikte aile üyelerine daha işlevsel yeni iletişim ve etkileşimlerin kazandırılması hedeflenir.

İlişki Terapisti ve Evlilik Terapisti

 • Aldatma
 • Cinsel Problemler
 • Boşanma Süreci Krizleri
 • Aile İçi Psikolojik Şiddet
 • Uzlaşma Problemleri
 • Yeni Evliliklerde Yaşanan Problemler
 • Evlilik Öncesi Danışmanlık
 • Evlilik Sürecinde Aile Bireylerinin Müdahaleleri
 • Duygusal İhmal ve İstismar
 • Sosyal ve İş Hayatının Evlilik Süreçlerini Olumsuz Etkilemesi
 • Anne ve Babanın Çocuklarıyla Yaşadıkları Problemler
 • İletişimin bozulması
 • İş yoğunluğuna bağlı olarak zaman dengesinin bozulması
 • Bozulan ilişkiye başka yerlerde avuntu aranması
 • Geçim sorunları
 • Çocuk bakımı konusunda anlaşmazlıklar
 • Sorumlulukların paylaşılamaması
 • Büyük aileden ayrışamama

Toplumun en önemli birimi olan aile ilk güvenlik alanımızdır. İnsanlar ailelerinde bu güveni bulurlarsa yaşamları boyunca güvenlerini geliştirirler. Sağlıklı bir aile ortamında büyümek her çocuğun ve her bireyin en doğal hakkıdır. Bireyler en çok buna gereksinim duyar. Yukarıda bahsettiğimiz sorunların başarılı şekilde çözülmesi ve ailenizin tekrar huzur ve güven dolu haline dönebilmesi için MEB onaylı Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip Aile Danışmanımızdan randevu alabilirsiniz. İletişim sorunlarınız çözülemeyecek hale gelmesin, yardım aramaktan çekinmeyin.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, oyuncakların kullanıldığı ya da değişik tarzda oyunların oynanarak çocukların hissel olarak kendilerini ifade edebilmesini sağlayan terapi çeşididir. Bu ifade kısmında çocuklar, sorunlu oldukları hareket ve düşünce biçimlerinde rahat hissettirilerek bu sorunun üzerine yoğunlaşılmaya çalışılır. Bu alanda profesyonel eğitim almış terapistler, hali hazırda çocuklar için güvenli bir ortam yaratmakta ustalaşmış olduğundan; çocukların ailelerinin yanında, okulda ya da diğer sosyal çevrelerinde hissedemedikleri rahatlığı hissetmelerini sağlayarak onların daha cesaretli olmalarına imkan tanımaktadır.

Gerçekleştirilen oyun terapisi esnasında; terapistler genel olarak çocuklar fark etmese de duygusal anlamda kendilerini ifade etmelerini kolaylaştıracak oyuncaklar kullanmaktadır. Bu durum oyun oynarken çocuğun hem hayal gücüne hem duygularına tesir ederek terapinin kendiliğinden akıp gitmesine ortam sağlar. Çünkü bilindiği üzere, çocukların kendi hissettiklerini doğru anlamlar yükleyerek ifadeye dökmesi yetişkinlere nazaran daha güçtür. Güç olmasından kasıt, doğru duyguyu doğru şekilde ifade edebilme yetilerinin yaşları itibari ile yetişkinler kadar gelişkin olmadığıdır. Bu sebepten ötürü de oyun terapisine gidenler, oyun esnasında kendi yaşantısından parçaları farkında olmasa da duygusal olarak ortaya dökerek hangi noktada içsel çatışma yaşadığını belli etmeye başlar. Soru sorularak alınamayan cevaplar bu sayede biraz daha uğraştırıcı bir yöntem olsa da ortaya çıkartılabilmektedir.

Uyguladığımız Terapi Teknikleri

 • Bilişsel Davranıcı Terapi
 • EMDR
 • Analitik Terapi Tekniği
 • Oyun Terapisi Tekniği
 • Masal Terapisi Tekniği
 • Cinsel Terapi

Uyguladığımız Testler

 • MMPI Testi
 • SCL90 Testi
 • BEIER Cümle Tamamlama Testi
 • AGTE Testi

Online Testler

Depresyon Belirtileri ve Tedavisi

Depresyon, Amerikan Psikiyatri Birliğinin yayınladığı DSM tanı kitabına göre aşağıda sıralanan 9 belirtiden en az 5’inin içinde de muhakkak ilk iki belirtiden birinin bulunması koşuluyla, iki hafta boyunca ve günün çoğunluğunda sürmesiyle tanımlanır.

 • Depresif duygu durum
 • İlgi kaybı
 • İştah/kilo değişikliği
 • Halsizlik/enerji kaybı
 • Psikomotor becerilerde gerileme
 • Değersizlik, kararsızlık, suçluluk hisleri
 • Dikkat toplamada güçlük, unutkanlık
 • Ölüm ve intihar düşünceleri

Belli bir grup belirti ile kendini gösteren bazen de döngüsel hal alan ruhsal bir rahatsızlık olarak tanımlanan depresyonun farklı çeşitleri ve alttipleri vardır. Depresif duygudurum aynı zamanda başka ruhsal bozuklukların habercisi ve yan belirtisi olarak da karşımıza çıkar. Depresif hissetmek olarak tanımlayabileceğimiz bir yaşantı hali de vardır ki burada hastalık olan depresyondan bahsetmememiz mümkün değildir. Bu üç farklı ana alanından hangi depresyon durumunu yaşadığınızı anlamak için muhakkak bir uzmana başvurmanız gerekir. Doğru tedavi için doğru tanı şarttır.

Kendiniz Online Depresyon Testi yapın.

Psikolojik Danışmada Davranış ve Uyum Problemlerinin Tedavisi

Çevredeki değişimlere göre davranabilme olarak tanımlanan uyumun çocuklara eğitimle kazandırılması mümkündür. Uyum problemleri patolojik olmamakla birlikte erken ve doğru müdahale edilmezse ileride ciddi patolojilere yol açmaktadır. Çocukların uyumu destek, etkin dinleme ve pozitif davranış geliştirme yöntemleriyle artar. Uyum problemlerinin nedeninde kalıtım ve çevrenin ortek etkisi söz konusudur. Çocuklarda gözlenen kaygı, öfke, kıskançlık, utangaçlık, yalancılık, alt ıslatma, tırnak emme, arkadaş ilişkilerinde problemler ile dikkat dağınıklığı, sosyal ilişkilerde zayıflık ya da aşırılık, suça yönelme ve aşırı risk alma, okul başarısındaki problemler ve aile yapısındaki değişiklikler uyum sorunlarına yol açabilir. Çocuklarınızda saydığımız bu sorunlardan gözlemledikleriniz var ise ileride daha büyük zorluklara yol açmadan uzman pedegoğumuz tarafından detaylı bir değerlendirmeden geçmenizi öneririz. Daha detaylı bilgi almak ve merak ettikleriniz için bize ulaşın.

Yalnızlık ve Endişeyle Baş Edebilir Miyim? adlı yazımızı okumak için üstüne tıklayınız.

Merkezimizde depresyon tedavisi için uygulanan yöntem BDT’dir. Yapılan ilk değerlendirme sonucu depresyonun çeşidine bağlı olarak psikiyatristlerle ortak çalışmamız gerekebilir. Farmakoloji yanında uzman tarafından alacağınız psikoterapi ile depresyondan kurtulmanız, bu ruhsal bozukluğun tedavi edilmesi mümkündür. Randevunuzu oluşturmak için bizi arayın.

Psikoterapist Nedir?

Bir psikoterapist, insanları duygusal problemler ve akıl hastalıkları için tedavi etmek için konuşma terapisini kullanır. Aldıkları derece ve uzmanlığa bağlı olarak, psikoterapistler psikiyatrist, psikolog, danışman veya sosyal hizmet uzmanı olabilir. Bireyler, çiftler, gruplar veya ailelerle çalışabilirler.

Psikoterapistler, genel duygusal huzursuzluk veya akut travma veya hastalıkla başa çıkmanıza yardımcı olmak için konuşma terapisini kullanır. Günlük bunalımdan kedere, depresyon veya anksiyete gibi belirli zihinsel bozukluklara kadar her şeyi tedavi ederler. Bazen konuşma terapisi ilaçlarla veya yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte kullanılır. Bununla birlikte, tüm psikoterapistlerin ilaç yazma yetkisi yoktur.

Psikoterapist Ne Yapar?

Psikoterapistler, daha iyi ve daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olmak için konuşma terapisini kullanır. Psikoterapinin duyguları ve davranışları iyileştirdiği ve vücutta ve beyinde olumlu değişikliklerle birlikte gittiği gösterilmiştir.

Psikoterapist Görmek İçin Nedenler

Psikoterapistler, aşağıdakileri içeren günlük yaşam sorunları üzerinde çalışmanıza yardımcı olmak için konuşma terapisini kullanır:

 • İlişki sorunlarını çözme
 • İşten veya diğer durumlardan kaynaklanan kaygı veya stresi azaltmak
 • Büyük yaşam değişiklikleriyle yaşamak
 • Sağlıksız reaksiyonları yönetmek
 • Ciddi bir sağlık sorunuyla yüzleşmek
 • Kötüye kullanımdan kurtulmak
 • Cinsel sorunların üstesinden gelmek
 • Daha iyi uyumak

Bazen bu günlük sorunlar daha büyük zorluklar haline gelebilir. Psikoterapistler, aşağıdakiler gibi çoğu akıl sağlığı bozukluğunu teşhis eder ve tedavi eder:

 • Anksiyete bozuklukları
 • Duygudurum bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Kişilik bozuklukları

Bu zorluklardan herhangi birini yaşıyorsanız, psikoterapiden yararlanabilirsiniz. Psikoterapistiniz bu sorunları çözmenize ve daha iyi hissetmeye başlamanıza yardımcı olacaktır.

Antalya Psikolog Fiyatları

Psikolojik danışmanlık seans ücretleri için bizimle iletişime geçin →

Antalya Psikolojik Danışma Merkezi

Size En Yakın Psikolojik Danışma Kliniği

Yakınımda ki Psikolog

Psikoterapi merkezimizde ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış kişiye özel psikoterapi teknikleri ile sorunlarınızı çözmeniz için bizimle iletişime geçin →

Dernek sayfasını incelemek için tıklayınız.

Birey Seçin

Yetişkin, Çocuk

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

BİZ SİZİ ARAYALIM?

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Pazar günleri hariçtir.
Kullanım Koşulları
Bu formu doldurarak sizinle iletişime geçmemize izin vermiş olursunuz. Formu doldururken kullandığınız Ad Soyad ve Telefon numarası kendinize ait olmak zorundadır. Başkası adına bu formu doldurmayınız!

Seans Bilgileri

<!–
Birsen CİVELEK

–>
Uzmanlarımıza bakın

Neler İçerir?

Aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim ortamının yaşatılması için yapılan psikolojik bir yardımdır. Boşanma sürecinin sağlıklı atlatılması ve çocukların bu süreçte en doğru şekilde yönlendirilmesi de aile danışmanlığında yürütülen bir alandır.

 1. İletişimin bozulması
 2. İş yoğunluğuna bağlı olarak zaman dengesinin bozulması
 3. Bozulan ilişkiye başka yerlerde avuntu aranması
 4. Geçim sorunları
 5. Çocuk bakımı Konusunda anlaşmazlıklar
 6. Sorumlulukların paylaşılamaması
 7. Büyük aileden ayrışamama
 8. Ergenler, engelli aile bireyleri, yaşlı anne/baba ile ilgili sorunlar yaşanması gibi temel ve çok çeşitli nedenlerle aile danışmanlığına başvurulabilir.

Seans :

 1.750

YORUMLAR

Tüm Kartlara 12 Taksit İmkanı

Diğer Çalışma Alanlarımız