Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu sözleşme Volante Dil ve Konuşma Terapi Merkezi (bundan sonra Volante Terapi Merkezi olarak anılacaktır) ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini tıklayan kişi (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında aşağıda detayları açıklanan Online –Yüz yüze terapi hizmeti için imzalanmıştır.

Son KULLANICI bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu ürün kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir.

Önemli!  Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Hizmet Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Son KULLANICI bu hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

Bu hükümleri kabul etmemeniz halinde hizmetten yararlanamaz, takip edemez ve kullanamazsınız.

Hizmeti satın aldığınız yere iade ederek paranızı geri alınız. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.

Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar Volante Terapi Merkezi’ne ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

KULLANICI LİSANSI:

Uzaktan Online Terapi’nin içindeki sunumların, yazılımların, grafik KULLANICI arabirimlerinin, seslerin ve videoların son KULLANICI tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar:

Lisans hakkı, son KULLANICI’ ya münhasıran eserin asenkron kullanma hakkı sağlamaktadır. “Kullanım Hakkı”, ürünün kullanılmasını, saklanmasını, yüklenmesini, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini içermektedir. Lisans hakkı tanınan son KULLANICI eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.

KULLANICI HAKLARI:

Bu ürün ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, Volante Terapi Merkezi tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir.

Satın alınılan hizmetin kırkbeş (45) gün içerisinde kullanılması gereklidir.

Bu hizmeti başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez.

KULLANIM KISITLAMALARI:

Sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları Volante Terapi Merkezi’ne aittir. KULLANICI; sunumları, görselleri, metinleri ya da konuşmaları Volante Terapi Merkezi’ ndan izin almadan kullanamaz.

Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Volante Teraapi Merkezi’ne ödemekle yükümlüdür.

Yürütülen online terapilerde kullanılan görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır.

Sözleşmenin Kabulü:

Volante Terapi Merkezi’nden online, yüzyüze terapi almak istiyorsanız, Eğitim Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Sözleşme Konusu:

Volante Terapi Merkezi’nin sözleşmeyi onaylayan üyeye internet üzerinden eğitim paketleri (bilişim, kişisel gelişim, dil ve konuşma terapisi, psikolojik danışmanlık) ücretlerin tahsilatı ve eğitim hizmetlerinin sağlanması.

Sözleşme Bedeli ve Ödeme:

Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil, www.volanthe.com’da yazılı olarak belirtilen paket eğitim programları ücretidir. İnternet sahifesinde gösterilen şekilde gerekli işlemin tam olarak yapılması şarttır. Bu konuda birey tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan www.volanthe.com sorumlu değildir. Online yapılan üyeliklerin bedelleri, ilgilinin kredi kartından otomatikman kesilir. Üye İsterse www.volanthe.com’nin banka hesabına sözleşme bedelini yatırarak da ödemeyi yapabilir. Uzaktan Online Eğitim indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

Özel Hükümler:

1) KULLANICI, www.volanthe.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Volante Terapi Merkezi’ne ait olduğunu, bu yazılımları, dokümanları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

2) KULLANICI verilerinin, www.volanthe.com’nin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü www.volanthe.com’nin sorumlu olmayacağını kabul eder.

8) KULLANICI kurallara aykırı davrandığı takdirde Volante Terapi Merkezi’nin gerekli müdahalelerde bulunma, terapiyi erteleme ve seanslara son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

9) KULLANICI, hizmetin kullanımı ile ilgili internetten kaynaklanan sorunlardan Volante Terapi Merkezi’ni sorumlu tutmayacağını kabul eder

10) KULLANICI site geneline zarar verecek veya www.volanthe.com’ yi başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.

11) İPTAL VE İADE:

11.1Online/yüz yüze seans satın alınıp ödemesi gerçekleştikten sonra iade işlemi talep halinde otuz gün içerisinde ödeme yapıldığı şekilde iade işlemi gerçekleştirilir.

12)  KULLANICI online terapide iken; canlı veya video dersleri esnasında eğitmen, öğrenci veya başka bir şahsa, kuruma, partiye hakaret, küfür ve küçük düşürücü söz veya davranışta bulunamaz. Bu tür davranışta bulunan kişiler Yöneticiler tarafında sistemden derhal uzaklaştırırlar ve bu davranıştan dolayı kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

13) Bu sitenin içerdiği tüm bilgilerin telif hakkı Volante Terapi Merkezi’ne aittir ve Fikir ve Sanat Eserleri-Türk Ticaret Kanunu  ve ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi, yayınlanması ve bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır. Her ne sebep olursa olsun sitedeki öğrenci, öğretmen, personel ve diğer kullanıcıların bilgilerini başka kurum ve kişilerle paylaşıldığı bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit edilen kullanıcılar aleyhine Volante Terapi Merkezi Bilişim maddi, manevi ve cezai yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.