Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
artikülasyon bozuklukları

ARTİKÜLASYON BOZUKLUKLARI (KONUŞMA SESİ BOZUKLUKLARI)

Artikülasyon (Konuşma Sesi) Bozukluğu, çocuğun beklenilen dil ve konuşma gelişiminde sesleri yaşına ve gelişimine uygun olarak kullanamaması/kullanmaması olarak tanımlanabilir. Kullandığımız her bir sesin belli edinim yaşları vardır. Sesleri edinirken önemli bir nokta çocuğun dili edindiği çevrede kullanımların doğru ve zengin olması, çocuğun hatalı kullanımlarının direkt olmasa dahi doğrusu söylenerek ebeveyn/bakıcı tarafından tekrar edilmesidir. Doğru zamanda doğru yaklaşımla gerçekleştirilen müdahaleler ile çocuğun/bireyin ileride karşılaşabileceği akademik, psiko-sosyal olumsuz durumların da önüne geçilebilir. Bu olumsuz durumlar bireyin akademik hayatında akran zorbalığına maruz kalmasına ve kendini dışlanmış hissetmesine yol açabilir. Kendini dışlanmış hissederek büyüyen çocuklar yetişkin hayatlarında öfke kontrol bozukluğuna ya da bağımlı bir  kişilik geliştirme seyrine kadar gidebilen psikolojik problemler yaşayabilirler. Bu sebeple herhangi bir dil, konuşma ve iletişim bozukluklarına müdahale göz ardı edilmemelidir.

 

Artikülasyon (Konuşma Sesi) Bozukluğu  Nedenleri

  • Dudak Damak Yarıklıkları >>
  • Duyusal, algısal bozukluklar(işitme kaybı)
  • Motor nörolojik bozukluklar(apraksi, dizartri)
  • Yapısal bozukluklar(ağız, dişz çene yapısındaki bozukluklar)
  • Yanlış öğrenmeler

Belirtileri

Aşağıda sıraladığımız listeye göre çocuğunuz yaş grubuna karşılık gelen harfleri söyleyemiyor ya da kelime içerisinde yanlış kullanıyorsa bir uzman görüşü almakta yarar vardır.

Örnek vermek gerekirse; “arı” yerine “ayı”

“kapı” yerine “tapı” (ses değiştirme)

“televizyon”a “tevizyon” (ses çıkarma)

“siyah” yerine “siyak”

“sıfır” yerine “fısır” (yer değiştirmeler)

  •      2       yaşa kadar     b, p, m, n, t, d, k, y,
  • 2’den 3  yaşa kadar     g, ç, c, l, s, ş,
  • 3’ten 4   yaşa kadar     f, v, z, j, h
  • 4 ile 5    yaş arasında  r ve ünsüz öbekleri

Yakın çevre ve ebeveynler dışında kalan kişiler çocuğunuzun söylediklerini anlamaması ya da anlamakta güçlük çekmesi ve anne-babanın birer tercuman haline gelmesi belirtiler arasında yer alır.

 

Müdahale ve Terapi Süreci

Dil  ve konuşma terapistleri tarafından yapılan sesletim, ses bilgisi değerlendirmesi sonucunda çocuğun yanlış edindiği veya edinmediği sesler belirlenir. Çocuğa uygun öğretim metotları ve terapi teknikleri konuşma becerisi hedeflenen seviyeye getirilir.

“Hata yapmayan insan yoktur. Kişinin insanlıktaki derecesi, hatalarını kabul edip düzeltmek için gösterdiği gayret ve titizlikle ölçülmelidir.”

Albert Einstein

 

Artikülasyon bozukluklarıyla ilgili güncel yaklaşımlardan haberdar olmak için instagram ve facebook sayfalarımızı takip edin!

Call Now ButtonHemen Ara